Få hjælp til​

Byggeledelse

LPM udfører udbudsmateriale til brug for tilbudsgivning hos entreprenørerne. Et udbudsmateriale kan udformes på forskellige måder og vi finder sammen med bygherre den ønskede form, som stemmer overens med projektets størrelse og bygherrens ønsker.

LPM kan forestå byggeledelsen på pladsen og sikre bygherren, at han får det ønskede projekt til den aftalte pris og tid. Igennem processen vil LPM være bygherren behjælpelig med, at få foretaget de nødvendige afklaringer og med rådgivning om evt. uforudsete forhold, som måtte opstå undervejs.

LPM har forestået byggeledelse på såvel små som store byggerier igennem firmaets historie og har heraf opnået stor erfaring til brug for bygherren.