Vi udfører

Ventilations- og køleanlæg

Sikring af et godt indeklima i bygherrens bygninger er vigtigt for LPM. Vi har stor erfaring med dimensionering og projektering af ventilationssystemer tilpasset bygherrens behov og ønsker til indeklima.

LPM tilbyder projektering af store og små anlæg og har erfaringer indenfor både centrale/decentrale anlæg og anlæg med konstant/variabel volumenstrøm. Vi er opdaterede på krav til brandsikring og kan rådgive om hensigtsmæssige løsninger, som opfylder krav.

LPM kan være behjælpelige med koordinering af CTS-styring af anlæg.