Vi udfører

El-installationer og belysnings anlæg

En bygnings el-installation kan udføres på mange forskellige niveauer; hver bygherre (og bygning) har sine unikke behov indenfor både stærk- og svagstrøm. LPM tilbyder bygherren sparring ift. valg af hensigtsmæssig el-installation, omfang heraf, samt evt. sammenkobling med eksisterende forhold.

LPM er behjælpelig inden for el-installationer til brandsikring, som f.eks. ABA (automatisk brandsikringsanlæg) og ABDL (automatisk branddørs lukning).

Indenfor svagstrøm kan LPM koordinere udførelsen af bl.a. AIA (automatisk indbrudsalarm), ADK (adgangskontrol) og styring af solafskærmning. Mange nye bygninger udføres med solceller. LPM kan udføre beregning af nødvendigt omfang af solceller, som typisk er relevant ift. opfyldelse af energirammer.

Herudover kan bygherren have specifikke behov til el-installationer, som LPM vil indarbejde i projekt efter dialog med bygherren